Rezultati konkursa maj 2011 | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

Rezultati konkursa maj 2011

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao Koordinator projekta, u ime i za račun Fonda za zaštitu životne sredine je raspisao Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti unapređenja stanja životne sredine u funkciji održivog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u 2011. godini.

Prihvaćeni projekti koji će biti sufinansirani su razvrstani po sledećim oblastima:

(klikom na naziv projektne oblasti možete pogledati spisak prihvaćenih projekata za datu oblast)

 1. unapređenje upravljanja otpadom
  • nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklabilne industrije:
   • kante zapremine 120l za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava
   • kontejneri/posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada
  • izrada i razvijanje lokalnih planova upravljanja otpadom
 2. monitoring površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha i izrada studije stanja sa predlogom mera
 3. monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine
 4. edukacija u oblasti zaštite životne sredine
 5. uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i rekultivacija prostora neadekvatnih odlagališta otpada
 6. unapređenje zaštite i upravljanja zaštićenim područjima
 7. zbrinjavanje povređenih i bolesnih zaštićenih i strogo zaštićenih divljih životnja i realizacija pilot projekata
 8. podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i realizacija pilot projekata
 9. aktivnosti na zaštiti, promociji i unapređenju stanja životne sredine u AP Vojvodini