orao krstaš | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

orao krstaš

FEBRUAR - VRSTA MESECA:

ORAO KRSTAŠ (Aquila heliaca)

Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj je u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode i Lovačkim udruženjem „Perjanica“ svoju 3. akciju u sklopu programa „vrsta meseca“ usmerio ka očuvanju novog gnezda orla krstaša u proširenom delu zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“ u Banatu. 

OPIS VRSTE: Jedan od najvećih ptica grabljivica Evropskog kontinenta. Telo mu je visine od 70-83 cm a raspon krila dostiže impresivnih 175-205 cm. Najupečatljivija odlika tela je bela mrlja na ramenu i svetlija boja glave i potiljka.

RASPROSTRANJENJE: istočni i jugoistočni deo Evrope

STANIŠTE: nastanjuje stepe, otvorena nizijska i brdsko-planinska šumovita staništa

ISHRANA: ptice i sisari, pre svega tekunica

VELIČINA NACIONALNE POPULACIJE: 3-4 para

FAKTORI UGROŽAVANJA: uznemiravanje, pesticidi, seča starih stabala

AKTUELNO STANJE: U našoj zemlji je poznato samo jedno gnezdilišno područje i to na teritoriji Nacionalnog parka Fruška gora. Do sada je registrovano gnežđenje 3 para ove vrste. Tokom 2009. godine primećen je pokušaj gnežđenja novog para, na mestu prostorno udaljenog oko 100 km od do sada poznatog. Pretpostavlja se da je ova pojava rezultat širenja severne populacije u Mađarskoj (od oko 70-80 pari), koja je usled sprovođenja aktivnih mera u slabom ali kontinualnom rastu. Staro stablo bele topole, koje je ovaj par izabrao za „eksperimentalno“ gnezdo nalazi se na severu Banata, na području koja je iste godine proširivanjem granica postao deo zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“.

AKTIVNE MERE ZAŠTITE: Akcija očuvanja gnezda orla krtaša odnosila se na zaštitu stabla sa započetim gnezdom ograđivanjem žicom i drvenim stubovima i postavljanjem table upozorenja o zabrani seče. Takođe, se u narednom periodu planira montiranje drvene platforme, koja će služiti kao osnova za lakšu nadogradnju gnezda. U okviru ove akcije ograđena su još četiri stabala bele topole u neposrednoj okolini. Cela akcija ima za cilj da se spreči nelegalna seča i da doprinese uspešnijem naseljavanju novih gnezdilišnih teritorija ove dragocene vrste našeg biodiverziteta u Vojvodini.