Strategija inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite prirode-kontrola zaštite i očuvanja divljih vrsta za 2012. godinu. | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

Strategija inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite prirode-kontrola zaštite i očuvanja divljih vrsta za 2012. godinu.

Istovremeno izradom ove strategija Sektor za inspekcijske poslove usklađuje svoj rad sa zahtevima Preporuke Evropskog Parlamenta i Saveta od 4. aprila 2001. o minimalnim kriterijumima za inspekcije zaštite životne sredine u državama članicama (2001/331/EZ) odnosno u skladu sa smernicama Mreže Evropske Unije za implementaciju i sprovođenje zakona u oblasti životne sredine („European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL)“-u daljem tekstu dokumenta: IMPEL mreža).

Kompletan dokument se nalazi u delu "Inspekcijski nadzor-dokumenti".