barska kornjača | Sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj APV

barska kornjača

Jul- vrsta meseca : Barska kornjača(Emys orbicularis)
 
          Kao doprinos zaštiti i unapređenju biološke raznovrsnosti u Vojvodini je i projekat «Unapređenje zaštite barskih kornjača u Vojvodini» realizovan od strane Udruženja za zaštitu i razvoj okruženja i graditeljskog nasleđa «Protego», podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu. Sredinom jula, održana je javna prezentacija rezultata projekta kao primer dobre prakse i doprinos za zaštitu barske kornjače u Vojvodini.   
 
 OPIS VRSTE: Barska kornjača je jedina vrsta koja je autohotna po čitavoj Evropi. Nažalost u centralnoj Evropi je skoro izumrela i danas je ova vrsta strogo zašticena. Barska kornjača je jako plašljiva vrsta, koja obožava mesta zaraslom travom i drugim biljkama, aktivna je i po danu i po noći.Barska kornjača, zavisno o kojoj se podvrsti radi, dostigne prosečnu veličinu od 15 do 20cm, a severne i istocne podvrste su vece. Mužjak ostaje kao i kod većine vrsta manji od ženke. Pod normalnim uslovima tezina se kreće od 400 do 700 grama. Polnu zrelost dostižu sa 5-6 godina starosti kada počinje da se razmnožavju jednom godišnje. Nakon parenja ženka polaže jaja, najčešće na suva i osvetljena mesta, bez guste vegetacije, gde zadnjim ekstremitetima kopa jame za polaganje jaja. Kao poikiotermna vrsta koja ne može da kontroliše svoju telesnu temperaturu, značajan deo dana provodi sunčajući se, kako bi prikupila neophodnu energiju za svakodnevne aktivnosti. Barske kornjače su dugovečne, u povoljnim uslovima mogu da dožive i preko deset godina.

RASPOROSTRANJENJE: Barska kornjača rasprostranjena je u Evropi, istočnoj Aziji i severnoj Africi.

 
STANIŠTA: Živi u blizini stajaćih ili sporo tekućih površinskih voda umerenog pojasa. Kasnu jesen, zimu i proletni period provodi u vodi u hibernaciji.

 ISHRANA: Barska kornjača je pre svega karnivorna vrsta koja najveći deo svog života provodi u vodi gde dolazi do plena: larve insekata, žabe i njihove larve kao i sitne ribe. Aktivno lovi plen koji cepa oštrim vilicama i kandžama.

FAKTORI UGROŽAVANJA: Uprkos širokom rasprostranjenju, u najvećem delu svog areala barska kornjača je ugrožena primenom intezivnih agro-tehničkih mera, isušivanjem vlažnih staništa, zagađenjem voda i zemljišta i fragmentacijom staništa.

AKTIVNE MERE ZAŠTITE: Projekat ima za cilj spašavanje jedinki barskih kornjača koji žive u neodgovarajućim uslovima, bilo zbog lošeg kvaliteta staništa i nebezbednog okruženja (blizina saobraćajnica i slično) bilo usled direktnog ugrožavanja od strane ribolovaca. Ugrožene jedinke se hvataju žive i premeštaju u bezbednije populacije. Paralelno se odvija i široka kampanja među ribolovcima i najširoj javnosti o značaju barskih kornjača za normalno funkcionisanje vodenih ekosistema.